Kvickly Helsinge støtter lokale frivillige fællesskaber

 

Formål

Kvickly Helsinge (Helsinge Brugsforening) vil gerne

  • Belønne foreningsliv og fællesskaber i vores område
  • Støtte initiativer som er til gavn for lokalområdet og vores medlemmer
  • Være med til at sætte fokus på de frivillige projekter som gør en indsats for andre i vores lokalområde

Puljen

Bestyrelsen har besluttet, at puljen i 2018 har en ramme på 50.000 kr.

I kan søge om større eller mindre bidrag, inden for det bevilligede beløb, til jeres projekt.

Vi kan ikke love at støtte alle, der søger.

 

Projekter

Der kan søges støtte til lokale initiativer og projekter, som er drevet af frivillige ildsjæle, baseret på fællesskab og som ligger inden for Kvickly Helsinges nærområde.

Der kan søges støtte til projekter i allerede etablerede foreninger eller til helt nye projekter.

Projektet skal leve op til et eller flere af de kriterier I finder under ”Formål”.

Projektet skal levere en eller anden form for modydelse til gengæld for støtten. Dette kan være i form af et mindre arrangement, en særlig indsats eller andet.

 

Ansøgning

Sidste frist for ansøgning til puljen i 2018 er mandag den 28. maj 2018

Bestyrelsen offentliggør hvilke ansøgere der er kommet i betragtning senest den 1. juli 2018.

I skal søge om støtte på ansøgningsskema som du finder nederst på siden.

 

Betingelser for støtte

Det bevilgede beløb skal som udgangspunkt bruges inden udgangen af 2018.

Beløbet skal bruges til det formål der er søgt støtte til

Den i ansøgningen beskrevne modydelse skal leveres efter aftale

Kvickly Helsinges logo skal fremgå i forbindelse med beskrivelser af aktiviteten. Kvickly Helsinge skal nævnes i eventuelle presseomtaler.

For at få udbetalt bevillingen skal I som udgangspunkt kunne dokumentere jeres udgifter i form af kvitteringer.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden

 

 

Podio - CRM done right