Kvickly Helsinge støtter lokale frivillige fællesskaber

 

Gavecheck 2019

Sidste års uddeling af midler fra sponsorpuljen.

 

Formål

Kvickly Helsinge (Helsinge Brugsforening) vil gerne

  • Belønne foreningsliv og fællesskaber i vores område
  • Støtte initiativer som er til gavn for lokalområdet og vores medlemmer
  • Være med til at sætte fokus på de frivillige projekter som gør en indsats for andre i vores lokalområde

Puljen

Bestyrelsen har besluttet, at puljen særligt i 2021 fordobles i forhold til forrige år og dermed får en ekstraordinær ramme på 200.000 kr. I kan søge om større eller mindre bidrag til jeres projekt inden for det bevilligede beløb. Vi kan ikke love at støtte alle, der søger.  

 

Projekter

Der kan søges støtte til lokale initiativer og projekter, som er drevet af frivillige ildsjæle, baseret på fællesskab og som ligger inden for Kvickly Helsinges nærområde. Der kan søges støtte til projekter i allerede etablerede foreninger eller til helt nye projekter. Projektet skal leve op til ét eller flere af de kriterier I finder under ”Formål”. Hvis projektet kan foreslå en eller anden form for modydelse til gengæld for støtten, er det blot en fordel. Dette kan være i form af et mindre arrangement, en særlig indsats eller andet.  

 

Ansøgning

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, men sidste frist for ansøgning til puljen i 2021 er søndag den 12. marts 2021. I skal søge om støtte på ansøgningsskema, som findes nederst på siden. Modtagerne får direkte besked senest onsdag den 16. april. Der vil være en formel uddelingsceremoni senere.  

  

Betingelser for støtte

Det bevilgede beløb skal som udgangspunkt bruges inden udgangen af 2021. Beløbet skal bruges til det formål, der er søgt støtte til. Kvickly Helsinges navn og logo medtages i forbindelse med offentlig omtale af aktiviteten. I skal som udgangspunkt dokumentere jeres udgifter i form af kvitteringer.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden

 

The simplest way to manage projects out there